Procedura rekrutacji

Zapraszamy do współpracy marynarzy oraz wszystkich armatorów, którzy chcą pozyskać doświadczonych i wysoce wykwalifikowany pracowników.

Rekrutacja bazuje na następujących ogólnych zasadach:

 

  1. ​Ogłoszenia o pracy są umieszczane w internecie. Wszyscy kandydaci są uważani za odpowiednich, bez preferencji co do określonego statku lub armatora. Zgłoszenie gotowości można wysyłać w formie  formularza dostępnego poniżej.
  2. Wybór kandydatów odbywa się z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego wnioskodawcy i wymogów dla konkretnego stanowiska.
  3. Dotychczasowe doświadczenie i referencje są sprawdzane.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim.
  5. Arriva Shipping Polska weryfikuje dokumenty, takie jak: świadectwa kwalifikacji, kursy, świadectwa zdrowia, książeczka żeglarska czy paszport. Wszystkie dokumenty personelu pływającego muszą być certyfikowane zgodnie z obowiązującą konwencją STCW oraz odpowiednimi wymaganiami państwa bandery.
  6. Następnym krokiem jest akceptacja kandydata przez armatora.
  7. Podpisanie umowy o pracę oraz udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zaokrętowania i podróży.

ARRIVA SHIPPING POLSKA
 

Platynowa 6E
80-041 Gdańsk

OBSERWUJ NAS